Sentrum

Utsiktsrydding i tilknyting til kulturlandskapet

24.08.2016

Det er etablert ei ny ordning der ein kan søkje om tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt...

Petrines Gjestgiveri 2

Utviklingsmidlar innan økologisk landbruk - søknadsfrist er 15. september

17.08.2016

Kvart år vert det sett av middel til utviklingstiltak innan økologisk landbruk over jordbruksoppgjeret. Midla...

KarusellBilde

Førehandsgodkjenning av anlegg for spelemidlar 2017

16.08.2016

Det kan søkjast om spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg...

Kva skjer?

Nyhende

 • 24aug
  Utsiktsrydding i tilknyti..
  Det er etablert ei ny ordning der ein kan søkje om tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt...
 • 24aug
  Spennande funn i fjella
  Det er nyleg avslutta ein arkeologisk ekspedisjon i Tafjordfjella. Arbeidet har vore konsentret om fjellplatået...
 • 23aug
  Tafjord friluftsbad - ope..
  Tafjord friluftsbad er ope førstkommande laurdag 27. august og søndag 28. august frå kl.11.00 til kl.18.00...
Login for redigering