Vår i skogen

Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL 2017

08.02.2017

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL. Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og...

Sau i Hogsetdalen.JPG

Nytt tilskotssystem for produksjonstilskot i 2017

16.09.2016

Frå og med mai 2017 skjer det endringar i høve til korleis føretak skal søke om produksjonstilskot i landbruket og...

Kva skjer?

Nyhende

Login for redigering