Framside kulturplan.JPG

Kulturplan - offentleg høyring

20.11.2015

I samsvar med PBL§ 5-2 vedtok Det faste utvalet for plansaker (19.11.2015) å leggje kulturplan for Norddal kommune...

Frå heia mot Klovset, Valldal, Fjørå og Tafjorden

Kunngjering om utført skredfarekartlegging

20.10.2015

NVE fekk frå 01.01.2009 det overordna statlege forvaltningsansvaret for førebygging av skredulykker. NVE orienterte...

Img-18.jpg

Helsestasjon for ungdom

16.10.2015

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til gutar og jenter i alderen 13-20 år. Du treng ikkje å bestille time...

Kva skjer
Nyheiter
Viktige lenker

Kva skjer?

Nyhende

 • 25nov
  Integrering av flyktninga..
  Flyktningtenesta i Norddal kommune treng å knytte til seg flyktningguidar. I første omgang er det viktig at...
 • 24nov
  Kulturpris 2015
  Kulturprisen for Norddal vert i 2015 tildelt Valldal bygdekvinnelag - tidlegare Valldal bondekvinnelag. Prisen vert...
 • 23nov
  Artiklar til sals
  Kommunen har ulike produkt til sals. Kontakt servicetorget, eller send oss ein e-post, så vil du få det tilsendt i...
 
 •   70 25 88 00
 •   post@norddal.kommune.no
 •   Postboks 144, 6211 Valldal
 • Komm.nr. 1524
 • Org.nr. NO939396268

 

 

Login for redigering