Vår i skogen

Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL 2017

08.02.2017

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL. Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og...

Sau i Hogsetdalen.JPG

Nytt tilskotssystem for produksjonstilskot i 2017

16.09.2016

Frå og med mai 2017 skjer det endringar i høve til korleis føretak skal søke om produksjonstilskot i landbruket og...

Kva skjer?

Nyhende

 • 27feb
  Sal av eigedommar i Nordd..
  Norddal kommune har to eigedommar for salg,Tafjord Skule og barnehage i Tafjord og Fjørå skule i Fjørå.
 • 27feb
  Ferievikarar pleie-omsorg..
  Pleie-omsorgsavdelinga søkjer ferievikarar i perioden frå 19.juni - 20.august 2017. Fullstendig utlysingstekst under...
 • 23feb
  Årsresultatet for 2016
  Førebels rekneskap for Norddal kommune for 2016 syner eit overskot på ca. 1 million kroner. Det gode resultatet er...
Login for redigering