Hjort 2

Foring av hjort og saltslikkesteinar

09.03.2017

Det er iverksett tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease(CWD) som også vert kalla skrantesjuke...

Data

Breibandsutbygging i Norddal kommune - høyring

28.02.2017

Det er klart for ein ny runde med tilskot til breibandsutbygging i kommunar som har dårleg breibandsdekning. Eitt av...

Sau i Hogsetdalen.JPG

Nytt tilskotssystem for produksjonstilskot i 2017

16.09.2016

Frå og med mai 2017 skjer det endringar i høve til korleis føretak skal søke om produksjonstilskot i landbruket og...

Kva skjer?

Nyhende

 • 24mar
  Agronomutdanning for vaksne
  Gjermundnes vidaregåande skule startar agronomutdanning for vaksne frå hausten 2017. Søknadsfristen er 01.04.2017
 • 24mar
  Ledige stillingar i skula..
  Norddal kommune har ledig inntil 6 lærarstillingar i skulane i Norddal. I tillegg kan det verte ledig fleire...
 • 23mar
  Ny bankavtale frå 1.april..
  Norddal kommune byter bank til Sparebank 1 SMN frå 1.april 2017. I den samanheng vert kontonummeret på vår...
Login for redigering