Filter

Søk

Brukarmøte i Frivilligsentralen

måndag 12. november 2018, 19.00 - 20.30

Informasjon

Brukarmøte er eit arbeidsmøte med idedugnad som skal gje innspel til sentralen sitt framtidig arbeid.

Ein oppfordrar frivillige lag til å delta i møte. Det vil bli gitt informasjon omkring Frivilligsentralen sin ståstad i høve etablering av Fjord Kommune og arbeid som er gjort i sentralen det siste året.

Brukarmøte vel og representantar frå det frivillige til styret.

Stad

Valldal
 

Kontakt

Frivilligsentralen
 

Bjørg Sætren Kleppe
Legg til hendinga i din kalender