Filter

Søk

MOT 24/7 -korleis kan du bidra til eit varmt og trygt samfunn.

torsdag 15. august 2019, 18.00 - 20.00

Informasjon

Til alle som arbeider med barn og unge. Foredragshaldar Stein Bratseth har 35 års fartstid frå politiet kor han dei siste 23 åra har hatt hovudfokus på politiet si førebygging retta mot barn og ungdom.

Han ønsker å inspirere lokalsamfunna til felles forståing og felles forstått ansvar for alle barn og unge. Vi anbefaler sterkt alle som har høve til å delta.

Stad

Martin Linge-huset
 

Nettstad: http://

Kontakt

Skulane i Fjord kommune.
 

Legg til hendinga i din kalender