Filter

Søk

Seterdag Nedstestølen

søndag 18. august 2019, 13.00 - 15.00

Informasjon

Valldal helselag inviterer små og store til ein kjekk dag på Nedstestølen i Valldal. Du kan parkere på Langdalen og gå inn eller kjøre heilt fram, bomveg kl. 50,-.

Det vert sal av rømmegraut , kaffi og kaffimat frå kl. 13.00. Aktivitetar på stølen kl. 14.00. Treng du skyss? Kontakt Nina Grøndahl, tlf.971 24 160 dagen før.

Arrengementet er støtta med midla frå Den kulturelle spaserstokken.

 

Stad

Valldal
 

Kontakt

Valldal Helselag og Frivilligsentralen
6210 Valldal

Nina Grøndahl
Legg til hendinga i din kalender