Inspirasjonssamling for frivillige

tysdag 24. september 2019, 18.30 - 21.00

Informasjon

Stordal og Norddal frivilligsentralar ønskjer å legge til rette for at det frivillige skal bli kjent og få inspirasjon til å fortsette det flotte arbeidet dei gjer. Vi har fått tak i motiverande og inspirerande innleiara og inviterar på kveldsmat og litt kultur. Vårt mål er å skape dialog og samarbeid inn i Fjord kommune.

Stad

Martin Linge-huset
 

Nettstad: http://

Kontakt

Frivilligsentralane i Stordal og Norddal
 

Bjørg og Bjørg
Legg til hendinga i din kalender