Dette skjemaet krever innlogging

Telefon nr. 70 25 85 10 er for tida ute av drift. For å få kontakt med Valldal skule, ring 70 25 85 21. Det blir jobba med å rette opp feilen.
Krever innlogging: Søknad på stilling

Du er ikkje innlogga. Dette skjemaet krevjer innlogging med e-post eller eit høgare tryggleiksnivå (ID-porten). Venlegst vel innloggingsmetode frå lista nedst.