_Arkiv_

Leigesatsar kommunale lokale 2019

Sjå samla oversikt på side 5 (PDF, 518 kB) i dokumentet.


2. Fritak for eigenbetaling:
-Kulturarrangement/møter som er til glede for bebuarar ved omsorgsbustader/sjukeheim
- 17.mai-komitè – møter
- Arrangement i regi av Norddal sokneråd (gjeld særleg bruk av k.sal i samband med gudstenester; konfirmasjon, kyrkjekaffi)
- Friviljuge lag og foreiningar tilknytta Norddal kommune. Gjeld ikkje inntekstbringande arrangement.