Publisert 01.06.2015
Pengar

Her har vi samla ein oversikt over kommunale avgifter og gebyr.

Publisert 22.12.2016

Publisert 15.12.2015

Norddal kommunestyre vedtek i medhald av § 28 i Lov om brannvern m.v. slik avgift for feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år.

Publisert 22.12.2016

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Publisert 22.12.2016

Publisert 22.12.2016
Publisert 18.01.2017
Publisert 22.12.2016
Publisert 22.12.2016

Hovudside (1)