Publisert 01.06.2015
Pengar

Her har vi samla ein oversikt over kommunale avgifter og gebyr.

Publisert 09.01.2018
Publisert 09.01.2018

Norddal kommunestyre vedtek i medhald av § 28 i Lov om brannvern m.v. slik avgift for feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år.

Publisert 09.01.2018

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Publisert 09.01.2018
Publisert 09.01.2018

Publisert 09.01.2018

Publisert 09.01.2018

Publisert 09.01.2018

Publisert 09.01.2018
Hovudside (1)