Interkommunalt samarbeid

Fotograf: Kristin G. Sandnes
Verdsarvfjorden Tafjord fotograf Kristin G. Sandnes

Fleire viktige kommunale oppgåver vert løyst gjennom samarbeid med andre kommunar, og interkommunalt samarbeid vert stadig meir vanleg. Samarbeidet kan skje via interkommunale verksemder, samarbeidsavtaler eller anna samarbeid med ulikt omfang. Nedanfor finn du oversikt over interkommunalt samarbeid, der Norddal kommune er med.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 06.12.2010
Teneste (1)
Hovudside (1)
Artikkel (1)
Artikkel (1)