Barnehageopptak

Kommunen har tre barnehagar, og det er eit hovudopptak i året med søknadsfrist 1. mars.
Du kan søkje om plass anten ved å nytte elektronisk søknadsskjema, eller ved å fylle ut vanleg skjema som du får på servicetorget. Det må sendast inn eitt skjema for kvart barn.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 03.02.2009

Du kan også søkje plass utanom hovedopptaket, for plasser som blir ledige i løpet av året.

For meir informasjon, sjå på linkane under.

Rutinebeskriving (1)
Artikkel (1)