Søknad om SFO-plass

På dette skjemaet kan du søkje om SFO-plass. Ein betaler for vanleg SFO-plass etter vedtekne betalingssatsar.

Kommunen har eigne vedtekter for SFO (PDF, 85 kB)..

Skjemaet er ganske sjølvforklarande, men har du spørsmål undervegs så ta kontakt med den aktuelle skulen.

Dei dagane din elev har skulefri og du ønskjer heildags SFO-tilbod fyller du ut start- og sluttid i kolonna "før skuletid" og ingenting i kolonna "etter skuletid". Dei dagane eleven ev har fri annakvar veke skriv du inn

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 03.02.2015