Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Sist endra 04.05.2015
Publisert 19.01.2018
Hane

NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp andelslandbruk.

Publisert 19.01.2018
Staur og streng

 Landbruk Nordvest inviterer til fagmøte med fokus på gjerde. Deltakaravgift kr 150,- og møtet er open for alle.

Publisert 05.01.2018
Geit

Frist for etterregistrering av opplysningar i søknad om produksjons- og avløysartilskot er 10.januar.

Publisert 19.12.2017
Hund 2

 I 2015 støtta fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark eit forsøk om «Effektiviteten i bruk av kadaversøk med hund», med midlar frå ordninga Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-midler). Forsøket blei utført av NIBIO, ved Inger Hansen, og hadde feltområde i desse fylka. I Møre og Romsdal hadde vi feltområde i Øvre Rauma. Resultata var oppløftande – en finn flere kadaver ved bruk av hund enn utan.

Publisert 19.12.2017
Logo Jegerprøven

 Valldal JFF startar med jegerprøvekurs fredag 19. januar på Valldal Skule

Kl 1800-2100. Kurset er på 30 timar og kostar 2000 kr.