Publisert 16.04.2015
Gjødselspreiing

Søknad om tilskot frå klima og miljøprogrammet  2015  (også kalla informasjonsmidlane )

(Klima og miljøprogram, forskrift 207, hjemmel 1)

For 2015 har Møre og Romsdal fått tildelt kr. 250.000,- i tilskotsmidlar.  

Publisert 15.04.2015
Vår i skogen

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil også i år dele ut sin kulturlandskapspris. Prisen skal gå til ein eller fleire gardbrukarar som utmerkar seg med miljøvennleg drift. Vi inviterer lag, organisasjonar, kommunar og einskildpersonar til å kome med forslag til prisvinnar før 1. august 2015

Publisert 13.04.2015
Bålkos

Fylkesmannen kan gje tilskott til prosjektarbeid som skal hjelpe fram landbruksnæringa og ny landbruksbasert verdiskaping. Dei som kan søkje, er organisasjonar, kommunar og institusjonar.

Publisert 10.04.2015
Sau

Har du skade på enga di og vil søke om erstaning må du melde inn skaden til Norddal kommune så tidleg som råd etter at skaden er oppdaga og i godt tid før du utbedrar skaden. Norddal kommune skal på synfaring for å vurdere omfanget og vurdere om dei andre villkåra for tilskot er oppfylt..

Publisert 19.03.2015
Geit

Vil du som geitebonde fore fram kjea dine ? Vil du vite meir om lønsemnd og marknad for kjekjøt ? Kom på seminar i Norddal 28.-29 april.