Publisert 19.03.2015
Geit

Vil du som geitebonde fore fram kjea dine ? Vil du vite meir om lønsemnd og marknad for kjekjøt ? Kom på seminar i Norddal 28.-29 april.

Publisert 20.01.2015
Petrines Gjestgiveri 2

Dette årlege arrangementet har som mål å bidra til å inspirere og utvikle lokalmatbedriftene i fylket.Programmet byr på aktuelle kurs og foredrag  innan foredling av mjølk, kjøt, frukt og bær, servering av lokal og økologisk mat, baking og ølbrygging.

 

Publisert 05.01.2015
Idyll på Mefjellet

Søknadsfristen for Produksjonstilskot i jordbruket er 20.januar. Søknaden skal sendast inn elektronisk via Altinn Jordbruksavtalen er som ei følge av jordbruksoppgjeret 2014 endra på mange område.

Publisert 31.07.2014
Gjødselspreiing

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 20.august. Søknaden skal leverast elektronisk via Altinn

Meir informasjon om ordninga og korleis du kan søkje finn du på heimesidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

Publisert 24.06.2014

Skogkultur er eit viktig satsingsområde for at skogressursane skal nyttast på ein god måte. Med bakgrunn i dette er det gjennom eit samarbeid mellom fylkeskommunen, skogbrukssjefen og Stranda, Norddal og Sykkylven kommune blitt satt av 60 000 kr for å gi rådgivande tenester fram til 1. august 2014.