Publisert 26.07.2017
Seteridyll Heggesetra

 I årets jordbruksforhandlingar vart partane samde om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskottssatsene for drenering frå 1. juli. Nye satsar er 2000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft, avgrensa til maksimalt 2 000 kroner per dekar berørt areal. Endringane gjeld for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.

Publisert 04.05.2017
Hund i band

Utvida bandtvang frå 1. april til 15. oktober.

Publisert 28.04.2017
Sau i Hogsetdalen.JPG

Frå og med mai 2017 skjer det endringar i høve til korleis føretak skal søke om produksjonstilskot i landbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Søknadsfristane er 15.mai med teljedato 1.mai og 15. oktober med teljedato 1.oktober.
Søknadsfristen er absolutt.

Publisert 28.04.2017
Sentrum

Ein kan søkje om tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap.

Publisert 29.03.2017
Sau i Hogsetdalen.JPG

Det blir ein del nytt i samband med søknad om produksjonstilskot frå komande søknadsomgang.

Vi vil invitere alle interesserte til eit informasjonsmøte på Sail Inn Cafe i Eidsdal (ved fergekaia)