Publisert 26.07.2017
Idyll på Mefjellet

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 20.august og 1.november for beitelag. Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Publisert 26.07.2017
Seteridyll Heggesetra

 I årets jordbruksforhandlingar vart partane samde om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskottssatsene for drenering frå 1. juli. Nye satsar er 2000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft, avgrensa til maksimalt 2 000 kroner per dekar berørt areal. Endringane gjeld for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.

Publisert 04.05.2017
Hund i band

Utvida bandtvang frå 1. april til 15. oktober.

Publisert 28.04.2017
Sau i Hogsetdalen.JPG

Frå og med mai 2017 skjer det endringar i høve til korleis føretak skal søke om produksjonstilskot i landbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Søknadsfristane er 15.mai med teljedato 1.mai og 15. oktober med teljedato 1.oktober.
Søknadsfristen er absolutt.

Publisert 29.03.2017
Sau i Hogsetdalen.JPG

Det blir ein del nytt i samband med søknad om produksjonstilskot frå komande søknadsomgang.

Vi vil invitere alle interesserte til eit informasjonsmøte på Sail Inn Cafe i Eidsdal (ved fergekaia)