Publisert 19.12.2017
Hund 2

 I 2015 støtta fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark eit forsøk om «Effektiviteten i bruk av kadaversøk med hund», med midlar frå ordninga Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-midler). Forsøket blei utført av NIBIO, ved Inger Hansen, og hadde feltområde i desse fylka. I Møre og Romsdal hadde vi feltområde i Øvre Rauma. Resultata var oppløftande – en finn flere kadaver ved bruk av hund enn utan.

Publisert 19.12.2017
Logo Jegerprøven

 Valldal JFF startar med jegerprøvekurs fredag 19. januar på Valldal Skule

Kl 1800-2100. Kurset er på 30 timar og kostar 2000 kr.

Publisert 13.10.2017
Hestar

 Delt 2 av søknad om produksjonstilskot i jordbruket kan leverast frå og med 1. oktober, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2017.

Søknad skal leverast elektronisk via Altinn, ein kan ikkje lenger søkje på papir.

Grunna ein sentral feil mellom Statens kartverk og Landbruksregisteret er det svært mange som får ei feilmelding når ein skal søkje om tilskot til areal. Arealet i Landbruksregisteret på grunneigedommen er 0. Ta kontakt  med saksbehandlar i Norddal kommune om du har problem med å søkje, vi rettar opp tala i Landbruksregisteret manuelt.

Publisert 05.10.2017
Jerv

 Elektronisk søknadssenter er no opna for innsending av søknad om erstatning for rovviltskade på sau etter beitesesongen 2017.
Fristen er 1. november.

Publisert 13.09.2017
Ku

Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer landbruket og reiselivet til seminar i Geiranger 20. og 21. september 2017 om ny landbrukspolitikk.

 

Nybyding til seminar om ny landbrukspolitikk (DOCX, 89 kB)