Publisert 11.09.2015

Tirsdag 15. september kl 1800 vert det reiselivsmøte på rådhuset i Valldal.

 

Publisert 01.09.2015
Idyll på Mefjellet

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram er endra til 20.09 2015, fristen for produksjonstilskot er som før 20. august. Søknaden skal leverast elektroniskt via Altinn. Treng du hjelp med søknaden ta kontakt med næringsavdelinga.

Publisert 31.08.2015
Gjødselspreiing

 Etter 1. september kan ein spreie husdyrgjødsel etter søknad.

Etter 1. oktober  og fram til 1. november kan ein spreie husdyrgjødsel berre for nedmolding.

Publisert 19.08.2015
Gjødselspreiing

Driveplikt av jordbruksareal er eit tema som jamnleg dukkar opp. Næringssjefen vil difor kort minne om kva som er sentralt i lovverket når det gjeld driveplikt.

 

Publisert 17.08.2015
Haust på heia

Retten til å ferdast og opphalde seg i skogen, på fjellet og langs kysten vert kalla allemannsretten. Allemannsretten bygger på respekt for miljøverdiar, grunneigarar og andre brukarar. Allemannsretten gjeld for utmark og ikkje for innmark.