Publisert 19.08.2015
Gjødselspreiing

Driveplikt av jordbruksareal er eit tema som jamnleg dukkar opp. Næringssjefen vil difor kort minne om kva som er sentralt i lovverket når det gjeld driveplikt.

 

Publisert 17.08.2015
Haust på heia

Retten til å ferdast og opphalde seg i skogen, på fjellet og langs kysten vert kalla allemannsretten. Allemannsretten bygger på respekt for miljøverdiar, grunneigarar og andre brukarar. Allemannsretten gjeld for utmark og ikkje for innmark.

Publisert 01.06.2015
Traktoregg

Det blir innsamling av landbruksplast i år også, plasten må vere lagt ut innan 04.06.

Eidsdal: Eidsdal samdrift

Norddal: Heimsjø

Valldal: Lingås

Øvre Valldal: Valldal samdrift
 

Publisert 16.04.2015
Gjødselspreiing

Søknad om tilskot frå klima og miljøprogrammet  2015  (også kalla informasjonsmidlane )

(Klima og miljøprogram, forskrift 207, hjemmel 1)

For 2015 har Møre og Romsdal fått tildelt kr. 250.000,- i tilskotsmidlar.  

Publisert 15.04.2015
Vår i skogen

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil også i år dele ut sin kulturlandskapspris. Prisen skal gå til ein eller fleire gardbrukarar som utmerkar seg med miljøvennleg drift. Vi inviterer lag, organisasjonar, kommunar og einskildpersonar til å kome med forslag til prisvinnar før 1. august 2015