Publisert 31.07.2014
Gjødselspreiing

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 20.august. Søknaden skal leverast elektronisk via Altinn

Meir informasjon om ordninga og korleis du kan søkje finn du på heimesidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

Publisert 24.06.2014

Skogkultur er eit viktig satsingsområde for at skogressursane skal nyttast på ein god måte. Med bakgrunn i dette er det gjennom eit samarbeid mellom fylkeskommunen, skogbrukssjefen og Stranda, Norddal og Sykkylven kommune blitt satt av 60 000 kr for å gi rådgivande tenester fram til 1. august 2014.