Publisert 31.01.2017

Det er utarbeidd lokal forskrift om lovfesta feiing og tilsyn av fyringsanlegg, og gebyr for feiing og tilsyn. Denne ligg no ute til høyring i fire veker fram til 1. mars. 

Publisert 29.06.2016
Feiar

Det vert feiing i Norddal og Eidsdal vekene 27 og 28.

Dersom nokon må ha feiing på eit anna tidspunkt skal dette meldast til servicetorget på telefon 70 25 88 00

Publisert 21.06.2016

Norddal kommune skal inngå nye avtalar for vintervedlikehald på kommunale vegar fram til våren 2020. 

Publisert 15.06.2016

Norddal kommunestyre vedtok i møte 26.05.2016, i sak 035/16, forslag til reguleringsplan for fylkesveg 63 Korsmyra - Indreeide.

 

Publisert 20.10.2015
Frå heia mot Klovset, Valldal, Fjørå og Tafjorden

NVE fekk frå 01.01.2009 det overordna statlege forvaltningsansvaret for førebygging av skredulykker. NVE orienterte i 2011 om at det var laga ein plan for samla skredfarekartlegging. I denne planen var laga ei prioritert liste der Norddal kommune kom høgt opp. Kartlegginga rettar seg først og fremst mot eksisterande bebyggelse.