Publisert 09.10.2015
Logo Regnskogfondet

 I samband med TV-aksjonen 2015 har ÅRIM i samarbeid med Elretur starta ein kampanje:

For kvar kilo elektrisk og elektronisk avfall innbyggjarane i ÅRIM leverer på miljøstasjonane frå måndag 12. til laurdag 17. oktober, gir vi to kroner til TV-aksjonen.

Publisert 07.10.2015
Reisverk sett frå aust

Arbeidet går framover med bygget, delar av gamle samfunnshuset er borte, invetaret er fjerna og no er konstruksjonen på idrettshallen begynt å røyse seg.

Publisert 18.08.2015
Illustrasjon byggereglar

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Du kan då setje i gang ei rekkje mindre byggjetiltak utan å søkje løyve frå kommunen. Meir informasjon om endring i byggjereglane på Direktoratet for byggkvalitet sin nettstad og kommunen si heimeside under "bygging".

Publisert 19.06.2015
Mobil miljøstasjon.JPG

Tilbodet gjeld for innbyggjarar i Eidsdal, Norddal og Geiranger. Om ein tingar henting innan fredag på arim.no eller tlf. 70 31 41 00, vil ÅRIM sin mobile miljøstasjon hente avfallet onsdag i påfølgjande veke.