Kommunereform
Kommunereform
Publisert 09.05.2017
Rådhuset

Det vert møte i fellesnemnda torsdag 11. mai frå kl. 17.00 på rådhuset i Valldal. Møtet er ope. 

Publisert 13.01.2017
Samarbeid Norddal og Stordal

Forhandlingsutvala i kommunane Stordal og Norddal har forhandla fram ein intensjonsavtale om å slå seg saman til ein kommune. Norddal kommune ønskjer å vite kva innbyggjane meiner om avtalen før den vert behandla av kommunestyret. Du kan sende skriftlege innspel til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal eller på e-post til: post@norddal.kommune.no . Frist for innspel er 18. januar 2017.

 

Publisert 14.12.2016
Samarbeid Norddal og Stordal

Ordførarane i Norddal og Stordal signerte intensjonsavtale om kommunesamanslåing 13. desember. Avtalane vert lagt fram for handsaming i dei to kommunestyra i januar 2017. Ei eventuell samanslåing vert med verknad frå 1. januar 2020.

 

Publisert 28.06.2016

Kommunestyret gjorde 23.06.16 vedtak om å halde fram som sjølvstendig kommune med same kommunegrenser som i dag.  I pkt. 2 i vedtaket står det at ein etter ein grundig prosess og etter ei rådgivande folkerøysting, står igjen med dette som det einaste alternativet. For alle andre alternativ som har vore vurderte, veg ulempene tyngre enn fordelane målt oppimot intensjonane med kommunereforma, jfr. k.sak 3/16 og k.sak 11/16. Det finst difor p.t. ikkje saklege argument for å lansere andre strukturmodellar for Norddal.

 

Publisert 19.05.2016
Linge

 

Resultat frå rådgjevande folkerøysting om kommunereform i Norddal kommune ligg no føre. 

Frammøteprosent 48,27% med slik fordeling av røystene:
Norddal som eigen kommune:44,94%
Landkommunealternativet: 19,17%
Blanke røyster:35,89%

Signert valprotokoll (PDF, 192 kB)