Kommunereform
Publisert 21.08.2017

Felles kommunestyremøte mellom Norddal kommune og Stordal kommune på Martin Linge-huset fredag 25.august kl. 15.00. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt ut eiga innkalling til dette.

Innkalling frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal (PDF, 495 kB)
Saksframlegg (PDF, 738 kB)

I etterkant av møtet vert det ordinært kommunestyremøte for Norddal kommune. Kommunestyret vil drøfte sak 58/17 frå kl. 14.00.

Saksutgreiing og vedlegg under fane for politiske saker.

Publisert 29.06.2017
Småstein

Eva Hove, som er leiar i fellesnemnda for Norddal og Stordal, har laga eit informasjonsskriv om arbeidet med kommunesamanslåing. Namneforslaga til nytt kommunenamn er også systematisert og publisert.

Publisert 18.05.2017
Fjorden

Kommunestyra i Norddal og Stordal har vedteke at desse to kommunane skal bli ein ny kommune frå 01.01.2020. Den nye kommunen skal få eit fint namn, og dei som har lyst til å delta i prosessen med å finne eit godt namn til kommunen blir invitert til å sende inn forslag. Fellesnemnda vil legge fram innstilling overfor eit felles kommunestyre som skal gjere vedtak i saka hausten 2017. Send namneforslag til post@norddal.kommune.no eller Norddal kommune, postboks 144, 6211 Valldal innan 20.juni 2017. Fullstendig utlysingstekst for namnekonkurransen (PDF, 703 kB).

Publisert 09.05.2017
Rådhuset

Det vert møte i fellesnemnda torsdag 11. mai frå kl. 17.00 på rådhuset i Valldal. Møtet er ope. 

Publisert 13.01.2017
Samarbeid Norddal og Stordal

Forhandlingsutvala i kommunane Stordal og Norddal har forhandla fram ein intensjonsavtale om å slå seg saman til ein kommune. Norddal kommune ønskjer å vite kva innbyggjane meiner om avtalen før den vert behandla av kommunestyret. Du kan sende skriftlege innspel til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal eller på e-post til: post@norddal.kommune.no . Frist for innspel er 18. januar 2017.