Kommunereform
Publisert 06.03.2015

Regjeringa har i Sundvolden-erklæringa frå oktober 2013 slått fast at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten med sikte på å gi meir makt og mynde til meir robuste kommunar. Ein kan velje to løp på denne prosessen - anten vedtak om samanslåing innan hausten 2015, eller vedtak om ev kommunesamanslåing innan 1. juli 2016.

Publisert 04.03.2015

Handlingsplan for kommunereform 2015-2016 (PDF, 393 kB), vedtak i kommunestyret 12.02.2015.