Kommunereform
Publisert 23.02.2016

Publisert 26.11.2015

I dag vart det presentert ei rykande fersk undersøking Sentio Research Group AS har utført for Sunnmøre regionråd. Undersøkinga vart presentert på Arena Sunnmøre der alle kommunane er samla.

Publisert 15.10.2015

I samband med kommunereforma har kommunane Giske, Haram, Hareid, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Ørskog og Ålesund vore samde om å utrede muleg samanslåing. Sluttrapporten er no klart.

Publisert 06.03.2015

Regjeringa har i Sundvolden-erklæringa frå oktober 2013 slått fast at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten med sikte på å gi meir makt og mynde til meir robuste kommunar. Ein kan velje to løp på denne prosessen - anten vedtak om samanslåing innan hausten 2015, eller vedtak om ev kommunesamanslåing innan 1. juli 2016.

Publisert 04.03.2015

Handlingsplan for kommunereform 2015-2016 (PDF, 393 kB), vedtak i kommunestyret 12.02.2015.