Sjølvbetening - skjema

Det vert brukarmøte på Kraftsenteret måndag 28.oktober kl 19.15.

• Frivilligsentralen sitt arbeid
• Styret og leiar vil svare på spørsmål
• Enkel servering
• Val av styremedlemmar
• Idedugnad

Barnehage og skule
Kultur og fritid
Løyver
Næring
Pleie og omsorg
Søk på stilling
Teknisk
Ymse

Selvbetjening - Loginstatus