Illustrasjon korsmyra indreeide.JPG

Høyringsfrist 11.03.2016. Statens vegvesen Region midt har i samarbeid med kommunane Stranda og Norddal utarbeidd forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing for strekninga frå Korsmyra i Stranda kommune til Indreeide i Norddal kommune på fv. 63. Planforslaget viser ein tunnel med ei total lengde på 4,7 kilometer.

Teneste (1)