Barnehage og skule

Innskriving til 1. klasse

Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Barn som er fødde i 2010 skal ta til i 1. klasse hausten 2016

Barn som er fødde dette året, og er registrert i Folkeregisteret for Norddal kommune, vil få invitasjon frå skulane. Norddal kommune må få beskjed om ein er usikker på om barnet står oppført i registeret.