Barnehage og skule

Søknad om barnehageplass

I Norddal kommune er det 2 kommunale barnehagar, Dalsbygda barnehage og Syltebøen barnehage. Søknadsfristen for barnehageplass frå august 2016 er 1. mars 2016.

Dette gjeld hovudopptak til nytt barnehageår. Alle som ønskjer plass, eller ønskjer å endre tildelt plass, må søkje innan denne fristen på elektronisk skjema.