Barnehage og skule

Søknad om plass SFO

Både Valldal skule og Eidsdal skule gir tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med særskilte behov i 1.-7- klasse.

 

Søknadsfristen er 1. mars 2016. Tildelt plass gjeld for eit skuleår av gongen, slik at det må søkjast på nytt kvart år på elektronisk skjema

Valldal skule

Eidsdal skule