Barnehage og skule

Søknad om plass SFO

Både Valldal skule og Eidsdal skule gir tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med særskilte behov i 1.-7- klasse.

 

Søknadsfristen er 1. mars 2016. Tildelt plass gjeld for eit skuleår av gongen, slik at det må søkjast på nytt kvart år på elektronisk skjema

Valldal skule

Eidsdal skule

 

Sist endra 21.09.2017