Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Godtgjerslereglement - revidering av vedteke reglement, og omgjering av tidlegare vedtak(239279).pdf PDF, 191 kB

07.02.2018 Filtype
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal 13.02.2018(239205)(2).pdf PDF, 503 kB

07.02.2018 Filtype
Kommunikasjonsplan for bygging av Fjord kommune 2018-2020(239147)(3).pdf PDF, 346 kB

07.02.2018 Filtype
Melding om vedtak Miljøfyrtårnsertifisering av Norddal kommune(239112).pdf PDF, 290 kB

07.02.2018 Filtype
Miljøfyrtårnsertifisering av Norddal kommune(239080)(1)(239111).pdf PDF, 389 kB

07.02.2018 Filtype
Norddal_budsjettskjema(239217).pdf PDF, 191 kB

07.02.2018 Filtype
Omstillingsavtale for bygging av Fjord kommune - høyring(239186)(3).pdf PDF, 298 kB

07.02.2018 Filtype
Omstillingsavtale og retningsliner for innplassering av tilsette - høyringsutkast(239182).pdf PDF, 675 kB

07.02.2018 Filtype
Padlet samspill(239133).pdf PDF, 60 kB

07.02.2018 Filtype
Politisk struktur for Fjord kommune - arbeidsmøte 2(239278).pdf PDF, 186 kB

07.02.2018 Filtype
Politisk struktur PADLETvedlegg(239223).pdf PDF, 291 kB

07.02.2018 Filtype
PowerPoint-presentasjon samling 25.01.2018(239132)(2).pdf PDF, 5 MB

07.02.2018 Filtype
Prosjektplan - Norddal og Stordal byggjer Fjord kommune(239286)(3).pdf PDF, 276 kB

07.02.2018 Filtype
Prosjektplan - Norddal og Stordal byggjer Fjord kommune, revidert jan 2018(2392(3).pdf PDF, 2 MB

07.02.2018 Filtype
Protokoll - Fellesnemnda for Norddal og Stordal - 25.01.18(238865).pdf PDF, 305 kB

07.02.2018 Filtype
Reglement for godtgjersle. Revidert 12.12.17 - Fjord kommune(235906).pdf PDF, 396 kB

07.02.2018 Filtype
Stordal_budsjettskjema(239218).pdf PDF, 238 kB

07.02.2018 Filtype
Utkast prosjektbeskriving Norddal - Stordal(237198).pdf PDF, 867 kB

07.02.2018 Filtype
Utkast til kommunikasjonsplan Fjord kommune, datert 05.02.2018(239146).pdf PDF, 283 kB

07.02.2018 Filtype