2018.03.13.
Tittel Publisert Type
Fellesnemnda sin uttale til årsbudsjett og økonomiplan etter Inndelingsloven § 26 3. l(3).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fellesnemnda sin uttale til årsbudsjett og økonomiplan etter Inndelingsloven § 26 3. l(3).pdf
Forslag til fråsegn vedrørande eventuell grensejustering av bygdene Eidsdal og Norddal i Norddal(241305).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til fråsegn vedrørande eventuell grensejustering av bygdene Eidsdal og Norddal i Norddal(241305).pdf
Fråsegn frå fellesnemnda i Fjord kommune vedrørande eventuell grensejustering av bygde(2).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fråsegn frå fellesnemnda i Fjord kommune vedrørande eventuell grensejustering av bygde(2).pdf
Godtgjerslereglement - revidering av vedteke reglement, og omgjering av tidlegare vedt(3).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godtgjerslereglement - revidering av vedteke reglement, og omgjering av tidlegare vedt(3).pdf
Grensejustering i Norddal kommune - Høyringsuttale(241118)(2).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grensejustering i Norddal kommune - Høyringsuttale(241118)(2).pdf
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal 13.03.2018(241175)(3).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal 13.03.2018(241175)(3).pdf
Protokoll - Fellesnemnda for Norddal og Stordal - 13.02.18(240200).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll - Fellesnemnda for Norddal og Stordal - 13.02.18(240200).pdf
Protokoll - Fellesnemnda for Norddal og Stordal - 28.02.18(241301).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll - Fellesnemnda for Norddal og Stordal - 28.02.18(241301).pdf
Rapport frå Telemarksforskning Økonomiske konsekvenser av mulig grensejustering mellom Norddal og Stran(241019).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport frå Telemarksforskning Økonomiske konsekvenser av mulig grensejustering mellom Norddal og Stran(241019).pdf
Tilbod om kjøp av skuleplassar Fjord kommune(241038).pdf

07.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilbod om kjøp av skuleplassar Fjord kommune(241038).pdf