Døropnar-teneste

Fjordhagen AS driv døropnarteneste for Norddal kommune. Vi hjelper tilflyttarar med

  • Oversikt over ledige jobbar
  • Oversikt over ledige bustader
  • Bli kjend i –og med Norddals-samfunnet
  • Hjelp til å finne fram i systemet  - kven skal kontaktast for opphaldsløyve, yrkesgodkjenning, skattekort osv.
  • Å finne fritidstilbod
  • Å finne tilgjengelege norskkurs

 

Fjordhagen AS er i tillegg hoppid.no-kontor for Norddal kommune og kan hjelpe deg dersom du ynskjer å etablere eiga bedrift.

 

Vi held til i næringshagen på Grandane i Valldal.

 

Tlf 48995460 / 928 05 659

E-post: post@fjordhagen.com

www.fjordhagen.com

Facebook: www.facebook.com/Fjordhagen