Helse

Legekontoret har tlf. nr. 70 25 89 00. Du finn aktuell informasjon på eiga nettside.

Helsetenester i Norddal kommune:

•Medisinsk naudnummer
•Legeteneste
•Vaktsentral
•Ambulanseteneste
•Helsesekretær
•Psykiatri
•Jordmor
•Helsesøster
•Fysio- ergoterapiteneste
•Samhandlingsgruppe
•Aktuelt
•Informasjon

Landsdekkande legevaktnummer: 116 117

Ved akutt situasjon - ring 113

Ring 113. Snakk roleg og gje opplysningar i denne rekkefølgjen:
1. Namn, adresse, kommune
2. Oppgi telefonnummeret du ringer frå
3. Forklar situasjonen

For døve: Ring 1412 - medisinsk naudnummer til teksttelefonen

Publisert 11.06.2018

Legekontoret i Eidsdal blir stengt i perioden 6.juni - 4.september 2018.

Publisert 30.05.2018

Pårørandeskulen er eit kurstilbod for deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom.

Publisert 05.01.2018

 Val i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett kjønn og alder. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få, eller kvar hjelpa finst. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Publisert 09.11.2017

Det pågår no ein nasjonal kampanje på sosiale mediar og sms, retta mot unge kvinner fødde 1991, for å minne om tilbodet om gratis HPV-vaksine og om å ta resterande dosar for dei som har begynt vaksineringa. Alle kvinnene i målgruppa skal ha fått sms i veke 44, og det er lagt ut informasjonsfilm om HPV og HPV-vaksine på Facebook, Instagram og YouTube.

Publisert 26.04.2017

Stikk UT! startar 1. mai. Dette er eit elektronisk system for turregistrering, der målet er turglede og naturopplevingar. Norddal er med!