Helse

Norddal kommune skal ha ei godt utbygd helseteneste som sikrar brukarar i alle aldrar uavhengig av funksjonsevne eit breitt spekter av tenester.

Helsetenester i Norddal kommune:

•Medisinsk naudnummer
•Legeteneste
•Vaktsentral
•Ambulanseteneste
•Helsesekretær
•Psykiatri
•Jordmor
•Helsesøster
•Fysio- ergoterapiteneste
•Samhandlingsgruppe
•Aktuelt
•Informasjon

Landsdekkande legevaktnummer: 116 117

Ved akutt situasjon - ring 113

Ring 113. Snakk roleg og gje opplysningar i denne rekkefølgjen:
1. Namn, adresse, kommune
2. Oppgi telefonnummeret du ringer frå
3. Forklar situasjonen

For døve: Ring 1412 - medisinsk naudnummer til teksttelefonen

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 21.12.2015
Publisert 20.10.2016
hpv-jenter-studier.jpg

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet vert i november 2016. Vaksinen vert anbefalt til unge kvinner for å førebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft som fylgje av HPV-infeksjon. 

Publisert 21.06.2016
Logo Nav

I veke 28 – 30 er publikumsmottak i NAV Storfjorden, Norddal stengt. Brukarar kan kontakte NAV på tlf 55 55 33 33, pr post: NAV Storfjorden, Postboks 114, 6211 Valldal. Ein kan oppsøke publikumsmottak i Ørskog, veke 29 og 30; onsdag og fredag kl 10-15,
i Skodje i veke 28-30; måndag, onsdag og fredag kl 10-15.

 

Publisert 10.05.2016
Tur til Raudhammaren

Legg aktiviteten inn i kvardagssrutinene. Dette melder Helsedirektoratet i samband med verdas aktivitetsdag 10. mai. Dagen blir brukt til å inspirere til fysisk aktivitet over heile verda.

Publisert 02.05.2016
Stikk UT!-banner.jpg

 Stikk UT! starta 1. mai. Dette er eit elektronisk system for turregistrering, der målet er turglede og naturopplevingar. Norddal er med!

Publisert 29.02.2016

Pga. omlegging i Bring sine tenester/postgang  frå 1. mars,  vert det ikkje teke  prøvar på laboratoriet  som må vidaresendast til sjukehus. Ordninga gjeld frå fredag den 4.mars.