Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnet sin samla innsats for å påverke det som fremmer og held ved like helsa til befolkninga. 

Folkehelse i Norddal kommune
Norddal kommune har laga partnarskapsavtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune om det førebyggande folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeidet skal vere tverrsektorielt, og viktige samarbeidspartar utanom kommuneorganisasjonen er frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ.

Folkehelsekoordinator i Norddal kommune

Kristi Linge Stakkestad, e-post: kristi.stakkestad@norddal.kommune.no