Fysioterapi

Fysioterapitenesta er ein del av helsetilbodet, og er organisert under helseavdelinga. Norddal kommune har private driftsavtalar med tre fysioterapeutar:
Mari Agate Hatlestad, tlf. 480 26 209
Barbro Kårstad Sunde, tlf. 958 81 724
Karl Johan Tafjord, tlf. 907 90 414.