Legevakt

Norddal kommune har gått inn i avtalar med andre kommunar om felles legevakt.
 

På kveldstid i tida 15.30 - 22.00, er det felles legevaktkontor på Sjøholt saman med tre andre kommunar. Laurdagar, søndagar og heilagdagar er det legevakt her kl 08.00 - 22.00.

Kontorstaden er i underetasjen av Ørskog sjukeheim.

 

På natt i tida 22.00 - 08.00 er det stort legevaktdistrikt med legevaktkontor på Åse i Ålesund.

Besøksadressa er Åsehaugen 5.

 

På yrkesdagar i tida 08.00 - 15.30 er legevakta å finne ved legekontoret i Valldal som før.

 

Telefonnummer til kommunal legevaktsentral er: 116 117 

 • Bruk legevakta rett

  Ring legevakta ved akutte og alvorlege sjukdommar og skader utanom kontortid.
  Ring legevakta når du meiner sjukdom/skade ikkje kan vente til behandling hos fastlege neste dag.
  Ring legevakta om du er i tvil.

  Eksempel på tilstandar som kan vente til neste kvardag:

  Feber hos barn der allmenntilstand er god (ring legevakta om du er i tvil)
  Hoste, vondt i halsen, forkjøling som ikkje følgjer med høg feber.
  Uforandra sjukdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i fleire dagar.

  Eksempel på tilstandar som IKKJE skal på legevakta:

  Sjukmeldingar der behandling ikkje er påkrevd.
  Fornying av reseptar( unntatt livsviktige medisinar).
  Kontroll av kroniske sjukdommar.
  Lege- og helseattestar.

  Ambulansetenesta:

  Det er lokalisert ei ambulanse i Valldal. Den er heile tida bemanna med to ambulansepersonell. Dessutan er det ei ambulanse i Geiranger i forbindelse med vakta.