Dinutvei.no - Nasjonal nettportal om vald i nære relasjonar og valdtekt

Klikk for stort bilete Val i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett kjønn og alder. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få, eller kvar hjelpa finst. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbod, der ein er eller over heile landet. På dinutvei.no finn du også informasjon, fagstoff og ei spørsmål og svar-teneste, der du kan stille sprøsmål og få svar anonymt eller på epost.

 

Vegvisaren gir oversikt og informasjon til utsette for vald, overgrep og valdtekt, pårørande og bekyrma, dei som som utøver vald og til fagpersonar.

 

Dinutvei.no er utvila av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, og er ein del av regjeringa sin innsats for å førebygge vald i nære relasjonar.