Arbeidsgrupper for bygging av Fjord kommune

Kommunevåpen Norddal og Stordal - Klikk for stort bilete Her er dei oppnemnte arbeidsgruppene i prosjektperioden for bygging av Fjord kommune. 

Arbeidet som vil verte lagt til arbeidsgruppene vil gå på å få oversikt og kartlegge dei ulike tenesteområda i kommunane. Organisering, planar, avtalar, interne reglement,  samarbeidsavtalar, interkommunale samarbeid mm. vert ein del av det ein må arbeide seg gjennom.

 

28.november 09.00-15:00 blir det oppstartsmøte for arbeidsgruppene på Martin Linge-huset i Valldal.

 

Oppvekst:

 • Karl Andre Birkhol, leiar
 • Odd Einar Kalvø (Utdanningsforbundet Stordal)
 • Mette Valldal (Utdanningsforbundet Norddal)
 • Marianne Nakken
 • Diana Helland
 • Geir Olav Øien
 • Marianne Berge
 • Mariann Birkhol

Kultur:

 • Bjørg Jacobsen, leiar
 • Aud Lindis Ødegaard, leiar (Delta Norddal)
 • Palma Flåen Øvrebust (Fagforbundet Stordal)
 • Hallgeir Hove
 • Bjørg Moltu
 • Petra Nakken
 • Liv-Marit Indreeide
 • Bjørg S. Kleppe

 

Personal/organisasjon:

 • Martin Vos, leiar
 • Eline Balstad (Sjukepleiarforbundet Stordal)
 • Monica Høydal Lingaas (Delta Norddal)
 • Marius Andre Moe (ny personalsjef Norddal)
 • Solveig Holmelid
 • Randi Reite

 

Arkiv/service/fellesfunksjonar:

 • Magnhild Grønningsæter, leiar
 • Siv Krokfoss (Delta Stordal)
 • Liv Marit Indreeide (Delta Norddal)
 • Alexander Oudijk
 • Bente K.Osvik

 

Teknisk:

 • Trond Alstadsæter, leiar (NITO)
 • Toralv Klokkehaug (Nat.viterne)
 • Yngve Hovden
 • Asbjørn Eide
 • Bjørn Holmelid
 • Robert Møller
 • Martin F. Hove
 • Dagrun Lilleås Arctander

 

Økonomi:

 • Elin Amdam, leiar  
 • Inga Janonyte (Delta Stordal)
 • Kjetil Uri (Fagforbundet Norddal)
 • Økonomisjef Norddal
 • Ingunn Lilleås Overå
 • Kari Anne F. Hove

 

Helse- og omsorg:

 • Ingvild Nergård Hattrem, leiar
 • Adriana Cadavid (Fagforbundet Stordal)
 • Anne Gry M. Vestre (Sjukepleiarforbundet Norddal)
 • Jessica Herje Eik
 • Martin Unger
 • Else Midtbust
 • Lisbeth Schei Bjørdal
 • Marit Øvrevoll

 

IKTdigitalisering:

 • Geir Olav Øien, leiar
 • Romesh Swampillai (Fagforbundet Norddal)
 • Øystein Rødset  Delta stordal
 • Rune Sylte Sæter
 • Aud Lindis Ødegaard
 • Else Midtbust


 

Nærings- og samfunnsutvikling (Ikkje oppnemnt enno):

 

Arbeidsgruppene må innanfor sitt tenesteområde få kartlagt:

 • Korleis er tenesteområdet organisert i dag?
 • Kor mange tilstte er det og kva faggrupper er dei fordelte på?
 • Kva slags avtalar har ein mellom partane, og kva for interne reglement finns innanfor tenesteområdet?
 • Kva slags samarbeidsavtalar finst innanfor tenesteområdet, og med kven (fagsamarbeid, IKS, vertskommunesamarbeid mm)
 • Kva planar finst for utvikling av tenesteområdet.
Sist endra 23.11.2017
Kommunereform
Publisert 04.09.2017
Prosjektleiarsamling.JPG

Fredag 1. september var det prosjektleiarsamling i Valldal for alle prosjektleiarane i Møre og Romsdal. 

Publisert 01.09.2017
DSCF1694.JPG

Norddal kommune og Stordal kommune får utbetalt tilsaman 20,5 mill. kroner i tilskot til eingongskostnader ved kommunesamanslåing frå departementet.

Utbetaling av tilskot (PDF, 306 kB)

Publisert 25.08.2017
DSCF1694.JPG

I dag, fredag 25. august var det felles kommunestyremøte for Norddal og Stordal på Martin Linge-huset. Fylkesmannen var også til stades. Det vart gjort samrøystes vedtak om at det nye kommunenamnet skal vere Fjord kommune. 

Publisert 21.08.2017

Felles kommunestyremøte mellom Norddal kommune og Stordal kommune på Martin Linge-huset fredag 25.august kl. 15.00. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt ut eiga innkalling til dette.

Innkalling frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal (PDF, 495 kB)
Saksframlegg (PDF, 738 kB)

I etterkant av møtet vert det ordinært kommunestyremøte for Norddal kommune. Kommunestyret vil drøfte sak 58/17 frå kl. 14.00.

Saksutgreiing og vedlegg under fane for politiske saker.

Publisert 29.06.2017
Småstein

Eva Hove, som er leiar i fellesnemnda for Norddal og Stordal, har laga eit informasjonsskriv om arbeidet med kommunesamanslåing. Namneforslaga til nytt kommunenamn er også systematisert og publisert.