Kommunereform

Frist for innspel til Intensjonsavtale mellom Stordal og Norddal kommunar er 18.januar

Samarbeid Norddal og Stordal - Klikk for stort bilete

Forhandlingsutvala i kommunane Stordal og Norddal har forhandla fram ein intensjonsavtale om å slå seg saman til ein kommune. Norddal kommune ønskjer å vite kva innbyggjane meiner om avtalen før den vert behandla av kommunestyret. Du kan sende skriftlege innspel til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal eller på e-post til: post@norddal.kommune.no . Frist for innspel er 18. januar 2017.

 

Intensjonsavtalen ligg ute på desse stadene frå 22.12.2016-18.01.2017:
Servicetorget, biblioteka i Valldal og Eidsdal, Spar Valldal, Bunnpris Valldal, Alf Tafjord Landhandel, Joker Norddal og Coop Eidsdal.

 

Intensjonsavtalen kan de også lese her. (PDF, 2 MB)

 

Du kan sende skriftlege innspel til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal eller på e-post til: post@norddal.kommune.no . Frist for innspel er 18. januar 2017.

 

Kommentarer og innspel blir vurderte i samband med sak som blir behandla i kommunestyret 26. januar 2017.

Sist endra 19.01.2017
Kommunereform
Publisert 14.12.2016
Samarbeid Norddal og Stordal

Ordførarane i Norddal og Stordal signerte intensjonsavtale om kommunesamanslåing 13. desember. Avtalane vert lagt fram for handsaming i dei to kommunestyra i januar 2017. Ei eventuell samanslåing vert med verknad frå 1. januar 2020.

 

Publisert 28.06.2016

Kommunestyret gjorde 23.06.16 vedtak om å halde fram som sjølvstendig kommune med same kommunegrenser som i dag.  I pkt. 2 i vedtaket står det at ein etter ein grundig prosess og etter ei rådgivande folkerøysting, står igjen med dette som det einaste alternativet. For alle andre alternativ som har vore vurderte, veg ulempene tyngre enn fordelane målt oppimot intensjonane med kommunereforma, jfr. k.sak 3/16 og k.sak 11/16. Det finst difor p.t. ikkje saklege argument for å lansere andre strukturmodellar for Norddal.

 

Publisert 19.05.2016
Linge

 

Resultat frå rådgjevande folkerøysting om kommunereform i Norddal kommune ligg no føre. 

Frammøteprosent 48,27% med slik fordeling av røystene:
Norddal som eigen kommune:44,94%
Landkommunealternativet: 19,17%
Blanke røyster:35,89%

Signert valprotokoll (PDF, 192 kB)


 

Publisert 19.05.2016
Greplyng

I dag, 19. mai, er det folkerøysting vedkomande kommunereforma. Aldersgrensa for å røyste er 16 år.

Publisert 02.05.2016
Utsikt frå Ospahjellen

Norddal kommune vil skipe til folkemøte i alle bygdene i Norddal i forkant av rådgivande folkerøysting og endeleg vedtak i kommunestyret om framtidig kommunestruktur.