Publisert 11.05.2018
Kommunevåpen Norddal og Stordal

Neste møte i fellesnemnda vert tysdag 22. mai kl. 16.00 i Valldal.

 

Publisert 15.03.2018
Karl Andre Birkhol.jpg

Fellesnemnda har tilsett fungerande rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, som administrasjonssjef i Fjord kommune.

Publisert 14.03.2018

Fellesnemnda har i møte 13.03.18 gitt fråsegn om sitt syn på ei eventuell grensejustering. 

Publisert 23.02.2018
Digitaliseringsstrategi

Nærmare 30 tilsette deltok på workshop med PwC denne veka i samband med oppstart av prosjekt digitalisering Fjord kommune 2020.

 

Publisert 23.02.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 22.02.19 fastsett forskrift om samanslåinga av Norddal og Stordal kommunar frå 01.01.2020. Namnet på den nye kommunen er Fjord kommune.