Arbeidsgrupper for bygging av Fjord kommune

Her er dei oppnemnte arbeidsgruppene i prosjektperioden for bygging av Fjord kommune. 

Arbeidet som vil verte lagt til arbeidsgruppene vil gå på å få oversikt og kartlegge dei ulike tenesteområda i kommunane. Organisering, planar, avtalar, interne reglement,  samarbeidsavtalar, interkommunale samarbeid mm. vert ein del av det ein må arbeide seg gjennom.

 

28.november 09.00-15:00 blir det oppstartsmøte for arbeidsgruppene på Martin Linge-huset i Valldal.

 

Oppvekst:

 • Marianne Berge, leiar
 • Odd Einar Kalvø (Utdanningsforbundet Stordal)
 • Mette Valldal (Utdanningsforbundet Norddal)
 • Marianne Nakken
 • Diana Helland
 • Geir Olav Øien
 • Mariann Birkhol

Kultur:

 • Bjørg Jacobsen, leiar
 • Aud Lindis Ødegaard, leiar (Delta Norddal)
 • Palma Flåen Øvrebust (Fagforbundet Stordal)
 • Hallgeir Hove
 • Bjørg Moltu
 • Petra Nakken
 • Liv-Marit Indreeide
 • Bjørg S. Kleppe

 

Personal/organisasjon:

 • Martin Vos, leiar
 • Eline Balstad (Sjukepleiarforbundet Stordal)
 • Monica Høydal Lingaas (Delta Norddal)
 • Marius Andre Moe (ny personalsjef Norddal)
 • Solveig Holmelid
 • Randi Reite

 

Arkiv/service/fellesfunksjonar:

 • Magnhild Grønningsæter, leiar
 • Siv Krokfoss (Delta Stordal)
 • Liv Marit Indreeide (Delta Norddal)
 • Alexander Oudijk
 • Bente K.Osvik

 

Teknisk:

 • Trond Alstadsæter, leiar (NITO)
 • Toralv Klokkehaug (Nat.viterne)
 • Yngve Hovden
 • Asbjørn Eide
 • Bjørn Holmelid
 • Robert Møller
 • Martin F. Hove
 • Dagrun Lilleås Arctander

 

Økonomi:

 • Elin Amdam, leiar  
 • Inga Janonyte (Delta Stordal)
 • Kjetil Uri (Fagforbundet Norddal)
 • Økonomisjef Norddal
 • Ingunn Lilleås Overå
 • Kari Anne F. Hove

 

Helse- og omsorg:

 • Ingvild Nergård Hattrem, leiar
 • Adriana Cadavid (Fagforbundet Stordal)
 • Anne Gry M. Vestre (Sjukepleiarforbundet Norddal)
 • Jessica Herje Eik
 • Martin Unger
 • Else Midtbust
 • Lisbeth Schei Bjørdal
 • Marit Øvrevoll

 

IKTdigitalisering:

 • Geir Olav Øien, leiar
 • Romesh Swampillai (Fagforbundet Norddal)
 • Øystein Rødset  Delta stordal
 • Rune Sylte Sæter
 • Aud Lindis Ødegaard
 • Else Midtbust


 

Nærings- og samfunnsutvikling (Ikkje oppnemnt enno):

 

Arbeidsgruppene må innanfor sitt tenesteområde få kartlagt:

 • Korleis er tenesteområdet organisert i dag?
 • Kor mange tilstte er det og kva faggrupper er dei fordelte på?
 • Kva slags avtalar har ein mellom partane, og kva for interne reglement finns innanfor tenesteområdet?
 • Kva slags samarbeidsavtalar finst innanfor tenesteområdet, og med kven (fagsamarbeid, IKS, vertskommunesamarbeid mm)
 • Kva planar finst for utvikling av tenesteområdet.