Fjord kommune valt som nytt kommunenamn

I dag, fredag 25. august var det felles kommunestyremøte for Norddal og Stordal på Martin Linge-huset. Fylkesmannen var også til stades. Det vart gjort samrøystes vedtak om at det nye kommunenamnet skal vere Fjord kommune. 

Det vart også gjort samrøystes vedtak i resten av sakene.