Kultur og fritid

Klikk for stort bilete

Norddal kommune har eit rikhaldig kulturliv. Kommunen abonnerer på Tilskotsportalen som lag og organisasjonar kan nytte seg av.

Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. april. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

Vi har no fått inn nye turkart for Norddal kommune. Dette er eit nytrykk av kartet som kom ut i 2009. Det er gjort nokre mindre endringar, mellom anna gjeld det turstiar i Tafjordfjella. Det nye kartet er også gjort lysare enn det forrige slik at det er lettare å sjå kotene, og det er lagt inn informasjon om tilrettelegging og gradering av turar i tekstdelen på baksida. Kartet er laga av KartKompaniet Møre og Romsdal.

Kartet kostar kr 190 og er til sals på servicetorget på rådhuset.

Biblioteket i Valldal er feriestengt i perioden 21. - 28.september 2018

Det nye biblioteket før det er opna.

Biblioteket i Valldal vert stengt 18. mai grunna ferieavvikling. 

Frisklivssentralen er eit helsetilbod som gir hjelp og motivasjon til å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Nye kurs startar hausten 2017. Ta kontakt.