Kultur og fritid

Klikk for stort bilete

Norddal kommune har eit rikhaldig kulturliv. Kommunen abonnerer på Tilskotsportalen som lag og organisasjonar kan nytte seg av.

Sunnmøre friluftsråd gir kvart år ut Naturlosavisa - eit tiltak for å marknadsføre natur- og kulturvandringar og andre arrangement i medlemskommunane. I hovudsak er dette turar og arrangement i regi av lag og organisasjonar.

Legg aktiviteten inn i kvardagssrutinene. Dette melder Helsedirektoratet i samband med verdas aktivitetsdag 10. mai. Dagen blir brukt til å inspirere til fysisk aktivitet over heile verda.

Norddal markerer verdas aktivitetsdag med ein friskivstur for alle til Muldal - og med ei oppfordring til små og store innbyggjarar om å ta seg ein sykkeltur denne dagen. Alle som registrerer seg i ei av sykkelbøkene er med i trekninga av premiar. 

Frå 15. april til 15. september er det ikkje lov å tenne bål i nauren. Men frå i år er det opna for at du sjølv kan vurdere om det er trygt å tenne bål eller ikkje. Bålforbodet er i tillegg utvida frå å berre gjelde i og rundt skogsmark, til å gjelde ALL utmark.

 

Vi inviterer til møte om Stikk UT 2016 i Norddal. Møtet blir på rådhuset onsdag 3. februar kl 1800-1945. Ope for alle turinteresserte som vil hjelpe til med Stikk UT-postane!