Fritid

Norddal kommune har eit rikt kulturliv med mange aktive lag og organisasjonar. Det er utarbeidd ein samhandlingsplan mellom kommunen og det frivillige for å stimulere til meir samhandling og vidareutvikling.

Vi har ein flott kulturskule utan venteliste der omlag 55 % av elevane i grunnskulen har eit tilbod. Meir informasjon om kulturskulen finn du her.

 

Oversikt over lag og organisasjonar finn du her.

 

Biblioteket har hovudbibliotek i Valldal, og filial i Eidsdal. Du kan søkje etter aktuell litteratur her.

 

Frivilligsentralen er ein lokal møteplass som er open for alle.