Frivilligsentralen

Klikk for stort bileteLogo frivilligsentralen

Norddal kommune sin frivilligsentral ligg lokalisert på Kraftsenteret i Valldal. Dette er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjonar i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Vi vil arbeide for eit varmare samfunn og ein betre kvardag. Frivilligsentralen er møteplass, brubyggjar, koordinator, formidlingssentral.

  • Vi vil stimulere til samarbeid og auka frivillig aktivitet.
  • Vi er ei støtte og samarbeidar med lag og orgasnisasjonar.
  • Vi formidlar tenester og er eit supplement til det offentlege.
  • Vi samarbeider med det offentlege, men på dei frivillige sine premissar.
  • Vi arbeider for å skape gode nærmiljø, gjennom å knyte menneske saman.


Norddal kommune er eigar av sentralen og har leiar i 50% stilling, og kan treffast måndag i oddetalsveker, tirsadag og onsdag.
Frivilligsentralen i Norddal finn du i Kraftsenteret.

Har du tid til overs og kan tenkje deg å bruke den til glede for nokon og til glede for deg sjølv?
Treng du hjelp til noko?
Alle er velkomne til å ta del.

Ta kontakt!
Leiar Bjørg Sætren Kleppe
Adr. Frivilligsentralen
Rådhuset
6210 Valldal
e-mail:bjkl@norddal.kommune.no
tlf 70 25 88 00 el. 95 47 28 43

Kontakt

Telefon :
70 25 88 37
Bunnhjørne