Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnet sin samla innsats for å påverke det som fremmer og held ved like helsa til befolkninga. 

Folkehelse i Norddal kommune
Norddal kommune har laga partnarskapsavtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune om det førebyggande folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeidet skal vere tverrsektorielt, og viktige samarbeidspartar utanom kommuneorganisasjonen er frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ.

Folkehelsekoordinator i Norddal kommune

Kristi Linge Stakkestad, e-post: kristi.stakkestad@norddal.kommune.no 

Publisert 05.10.2017
Frisklivssentralen feb 2015

Frisklivssentralen er eit helsetilbod som gir hjelp og motivasjon til å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Nye kurs startar hausten 2017. Ta kontakt.

Publisert 09.09.2016
taubruer

Det blir ingen arrangement i Norddal kommune knytt til folkehelseveka 2016.

Publisert 22.08.2016
Flyene i Tafjord

 Vekas tur

Utsiktstur til Stikk UT! posten på Flyene i Tafjord torsdag 25.august

Frå Flyene (800 moh.) har du fri sikt ned i Tafjordbygda og utover Tafjorden mot Fjørå. Rett under ser du Onilsavatnet (160 – 177 moh.) med tydlege spor etter regulering på grunn av vasskraft.

Publisert 17.08.2016
Herdalssetra

Bli med på tur i hærlege Herdal! Turen startar på Herdalsætra, ei mil frå bygda Norddal. Vi skal gå mot Grjåtdalen, og følg råsa som går på Remesida i Herdalen. Denne råsa er del av Dronningruta over Holegga og ned til Geiranger.

Publisert 08.08.2016
Frukost på Kraftsenteret

Ein møteplass - eit felleskap.

På Kraftsenteret prøver vi å gjere noko for dei som bur heime.

Å være i lag med andre gjør godt for sjel og sinn, det er helsebringande.