Idrett og friluftsliv

Her er aktive idrettslag som driv med eit breitt spekter av aktivitetar. Alle bygdelaga har gode idrettsanlegg.

Kommunen er eit eldorado for den som ønskjer å drive med friluftsliv. Både fjellet, fjorden, elvane og nærområda innbyr til aktivitet, både organisert og uorganisert.

Kommunen er medlem av Ålesund og omland friluftsråd.

Mange av turane til Ålesund turistforening startar i frå Norddal kommune.