Kulturhistorie

Klikk for stort bilete

Kommunen vedtok i 2015 første utgåve av Kulturminneplan for Norddal kommune. Planen viser tydleg at kommunen set på store kulturhistoriske verdiar både når det gjeld kulturlandskap, bygningar, einskilde objekt og historier. Det er viktig å ha med seg fortida inn i framtida.

Kulturminneplan (PDF, 4 MB)

Kommunen har mange kulturminne, og historiske plassar å besøke i alle bygdelaga. I tillegg er det laga ein fotodatabase for gamle bilder, og stadnamn er også kome på nett men utan karttilknyting førebels. Desse finn du på linkane under.

 

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne