Kulturmidlar

Vekas tur til Trollkyrkjebotn 8.8.13 - Klikk for stort bilete Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. mai. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

Manuelle søknadsskjema kan også nyttast:
Generelt driftstilskot
Forsamlingshus

 

Meir informasjon finn ein i retningslinjene.
 

Sist endra 10.04.2017