Kulturplan - planprogram

piano - Klikk for stort bilete

Planutvalet vedtok i sak 21/15 å legge planprogram for Kulturplan ut på offentleg høyring i seks veker. Planprogram er ikkje ein ferdig plan, men legg føringar om rammene, tematikk og innhald til den framtidige kulturplanen.

I planprogrammet vil vi gjerne ha innspel på kva du som privatperson, lag eller foreining meiner er viktig for kulturlivet i Norddal.

Planprogram (PDF, 417 kB)

Vi ønskjer innspel innan 8. oktober 2015.

Innspel sender de til post@norddal.kommune.no, eller i brev til Norddal kommune, pb 144, 6211 Valldal.