Næring

Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Publisert 28.05.2019

Utvida bandtvang frå 1. april til 15. oktober.

Publisert 28.05.2019

Regionalt miljøprogram er revidert, og skal gjelde for perioden 2019 - 2022

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 15.oktober og 15.november for beitelag. Du kan starte registreringa i søknaden frå 1.august.
Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Publisert 11.03.2019

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars, med telledato 1.mars. Ved del 1 kan husdyrprodusentar levere søknad.
 

Publisert 25.02.2019

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL.
Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket.
Søknadsfrist 1.mars.

Publisert 06.02.2019
  • La GPS og mobiltelefon kvile medan du køyrer.
  • Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle rørsler i vegkanten og refleksjon frå dyreauge. Ver på vakt når det er  mykje viltspor i vegkanten.
  • Vilt er generelt meir på vandring i skumringstimane morgon og ettermiddag, og meir på natta enn om dagen.