Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Publisert 14.08.2018
Traktor

Fylkesmannen melder om utsett spreiefrist i år, frå 10. til 17.august. Det gjeld regionalt miljøtilskot for tidlegspreiing av husdyrgjødsel.

 

Publisert 13.08.2018
Traktor

Etter ein mager førsteslått og lite regn i etterkant kan vi frykte eit magert grasår.

Ved mistanke om avlingssvikt, må dette straks meldast til kommunen på postmottak@norddal.kommune.no.

 

 

Publisert 09.07.2018
Ku

15.august startar vi opp med elektronisk søknad i ordninga Avløysing ved sjukdom og fødsel mv i jordbruket. Det vil fortsatt vere muleg å levere papirskjema i stund framover, men etter kvart blir ordninga fullelektronisk. I første versjon av registrerngsprogrammet vil det ikkje vere muleg for kommunen å registrere papirsøknadar, først etter ei oppdatering i slutten av september er dette muleg.

Publisert 05.07.2018

Formålet er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord for å auke produktiviteten. I tillegg er det eit mål å redusere faren for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Publisert 27.06.2018
Idyll på Mefjellet

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 15.oktober og 1.november for beitelag. Du kan starte med å levere søknaden frå 1.august.
Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.