Næring

Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Publisert 14.10.2019

Regionalt miljøprogram er revidert, og skal gjelde for perioden 2019 - 2022.

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 15.oktober og 15.november for beitelag. Du kan starte registreringa i søknaden frå 1.august.
Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Publisert 14.10.2019

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Frist for å etterregistrere opplysningar er 10. januar.

Publisert 18.09.2019

Innovasjon Norge har bede om at desse fire kommunane går saman om å arrangere eit informasjonsmøte der dei vil informere om låne- og tilskottsordningane sine til bønder i vårt område.

Stad       : Stordalshallen i Stordal
Tid          : Tysdag 1. oktober, kl. 10:00-14:40

 

Publisert 11.09.2019

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019

Kven kan søkje:
Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga. Dette kan til dømes vere grunneigarar, drivarar, landbruksføretak, organisasjonar, foreiningar med fleire.

Publisert 28.05.2019

Utvida bandtvang frå 1. april til 15. oktober.