Næring

Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Publisert 25.02.2019

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL.
Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket.
Søknadsfrist 1.mars.

Publisert 06.02.2019
  • La GPS og mobiltelefon kvile medan du køyrer.
  • Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle rørsler i vegkanten og refleksjon frå dyreauge. Ver på vakt når det er  mykje viltspor i vegkanten.
  • Vilt er generelt meir på vandring i skumringstimane morgon og ettermiddag, og meir på natta enn om dagen.
Publisert 03.01.2019

Dei opplysningane som kan etterregisterast i fram til og med 10. januar er:

  • Avløysarutgifter i 2018 som føretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanka fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønsaker og salat på friland selde etter 15. oktober

 

 

Publisert 01.10.2018

For 2018 har Fylkesmannen i Møre og Romsdal fått ei ramme til skogkultur, tynning, miljøtiltak o.a. (NMSK) på kr 3 500 000,-. I tillegg kjem ubrukte midlar frå 2016 på til saman kr 860 134,-.
Ramma til vegbygging og drift i vanskelige terreng o.a som administrerast frå fylket utgjer kr 8 500 000,-.

Publisert 25.09.2018

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.